Thomas Evangelie - Anton Blok

Vorige Artikel 10 van 25 Volgende
€ 18,25 (inclusief btw)

Volgens het Lucas Evangelie leerde Jezus aan zijn apostelen de geheimen van het Koninkrijk kennen en aan de omstanders leerde Hij in parabels en gelijkenissen. Vroege Christenen die deze geheimen van het Koninkrijk probeerden te doorgronden werden Gnostici genoemd. Gnosis betekent:'Kennis van het Hart'. Het Thomas Evangelie was voor Gnostici een belangrijk Evangelie om tot kennis van het Zelf te komen.

Dit boekje geeft een uitleg bij de soms zeer cryptische uitspraken van Jezus die in het Thomas Evangelie staan opgetekend. Deze uitspraken proberen de mens te leiden naar een verruiming van bewustzijn. Deze transformatie van bewustzijn zal er toe leiden dat rond 2035 er een totaal andere wereld is ontstaan, een wereld zonder oorlog, zonder armoede, zonder milieuproblemen, kortom een wereld waarin het Paradijs op aarde zichtbaar wordt.

Moge dit boekje er toe bijdragen dat de doelstellingen van Jezus van Nazareth verwezenlijkt worden. Jezus was de Avatar van de Liefde, en Zijn bedoeling was het om een wereld te scheppen waarin de mens in Eenheid met zijn diepste Goddelijke Zelf zou leven. Als dat gebeurt dan leeft de mens ook automatisch in Eenheid met zijn omgeving en met heel het universum. Het Thomas Evangelie is altijd een wegwijzer geweest op de weg die zoekende mensen volgen.

Prijs: € 18,25
Titel: Het Thomas Evangelie
Auteur: Anton Blok
ISBN 978-90-76407-54-8
Aantal pagina’s 72
Nur: 720

Over Anton

 

Het leven van Anton Blok.

Op 3 september 1932 om 18.27 uur werd in Schiedam een baby geboren die 10 pond zwaar was en 1 maand te laat op deze wereld kwam. Dat is het begin van mijn verhaal over mijn belevenissen in dit “Aardse Paradijs”. Mijn moeder vertelde vaak het verhaal over de bevalling, en hoeveel pijn ze had geleden. Dan dacht ik diep in mijzelf: “Wat denk je dat ik op dat moment heb meegemaakt?” Later leerde ik, in India, dat kinderen die zoiets hebben meegemaakt veel doorzettingsvermogen hebben aangeleerd.

Ik heb een hele lieve vader gehad, die helaas heel jong gestorven is en mijn moeder was een lieve en zorgzame vrouw. Ik denk dat in mij, al op een vroege leeftijd, één van de mooiste eigenschappen die de mens kan hebben, namelijk “Dankbaarheid”, tot ontplooiing is gekomen.

Ik zat als Rooms Katholiek jongetje op het jongenskoor van de Singelkerk in Schiedam en had zo’n mooie stem dat ik voorzanger was en met kerstmis als solist een kerstlied mocht zingen. Door die ervaringen heb ik een liefdevol gevoel voor klassieke muziek ontwikkeld, en ben ik op latere leeftijd klassiek gitaar gaan spelen.

Toen ik zo’n jaar of 13–14 was kwam “De baard” in mijn keel en was mijn periode als koorzanger ten einde. Ik kwam toen, zoals iedere kerkganger, onder in de kerk te zitten, in plaats van hoog op het koor. Ik heb dat als een vervelende periode ervaren, maar af en toe werd er een stuk uit de Bergrede van Jezus voorgelezen waarin Hij zegt dat je moet leven als de vogels in de hemel, ze maaien niet en ze zaaien niet, maar de Hemelse Vader zorgt voor ze. Dat is voor mij de kernwaarde voor mijn leven geworden.

Op de lagere school deugde ik van geen kant. Ik ben verschillende keren blijven zitten en ik heb altijd mijn rapporten uit die tijd verborgen gehouden voor mijn kinderen en kleinkinderen. Op één van die rapporten had de leraar als opmerking gezet: “Zonder werken kom je er nu eenmaal niet”. Alle cijfers gaven een onvoldoende aan, behalve voor zingen, tekenen en Godsdienst, dat waren allemaal negens.
Toch ben ik op de MULO beland, en op een dag kregen we les in natuurkunde. De leraar gaf een les over kwantum mechanica en liet zien dat alle deeltjes van de materie werden bestuurd door een “Veld” dat hij het Kwantum Veld noemde, een Veld dat de hele schepping doordringt. Op dat moment dacht ik: “Nu heb ik God gevonden”. 

Later, in 1975, kwam ik in aanraking met Maharishi Mahesh Yogi, de oprichter en Guru van de TM-Beweging, de beweging voor Transcendente meditatie. Tot mijn grote verbazing legde Maharishi uit dat de hele schepping is ontstaan vanuit het “Kwantum Veld”, een veld dat wetenschappers ook wel “Het Verenigd Veld” noemen, omdat dit Veld het hele universum omvat, en omdat ook alle “Wetten der Natuur” zijn ontstaan vanuit het Verenigd Veld. Dat sloot dus prachtig aan bij mijn eigen Godsbeeld.

Ieder voorwerp, iedere plant, ieder dier wordt bestuurd door de Wetten der Natuur, maar de mens denkt dat hij of zij daarbuiten valt. Wij denken dat we een “Vrije Wil” hebben, maar als je bewustzijn zich meer ontwikkelt kun je zien dat “Moeder Natuur” je in een bepaalde richting duwt, waardoor er van “Vrije Wil” geen sprake is.

Ik zal hiervan een voorbeeld geven. Ik ben leraar elektronica geweest op de Christiaan Huygensschool in Rotterdam, een school die later is opgegaan in een onderwijsinstelling voor 15.000 leerlingen. Op een dag werd ik bij de directeur geroepen en die vroeg aan mij: “Anton, zou jij decaan van de school willen worden”. Ik antwoordde dat ik dat wel wilde, maar dat ik wist dat er nog een aantal collega’s waren die daar ook belangstelling voor hadden en ik stelde voor een open sollicitatieprocedure te houden. De directeur vroeg toen aan mij: “Zou jij dan ook solliciteren?” Ik vertelde hem dat ik dat zou doen. De directeur zei toen tegen mij: “Dan hoeven we ook die sollicitatieprocedure niet te houden, want we willen jou aanstellen”. Zo wordt alles voor je geregeld.

Ik was bijna 58 jaar toen ik in de VUT ging en enkele dagen nadat ik de school had verlaten zat ik in de trein naar Zwitserland om de TM-Lerarenopleiding te gaan volgen. Ik ben daar 4 maanden geweest en later nog eens 3,5 maand en toen was ik TM-Leraar. Ik heb honderden mensen leren mediteren en zo kunnen meewerken aan hun groei van bewustzijn.

Tijdens een meditatie heb ik een visioen gehad waardoor het mij duidelijk werd wat de betekenis is van “De drie koningen”. In onszelf leven drie koningen, namelijk “Het verstand” “De wil” en “Het gevoelsleven”. Deze laatste is “De Zwarte koning” omdat dit de meest duistere eigenschap van de mens is. Deze drie koningen moeten zich ondergeschikt maken aan het Christusbeginsel dat in de mens aanwezig is. Ik begon toen in te zien dat de verhalen in het Evangelie twee lagen hebben. De eerste laag is de oppervlakkige laag van het verhaal zoals het opgeschreven staat. De tweede laag is de diepere laag die onder het oppervlakte ligt. Toen werd me duidelijk wat in het Evangelie staat: dat Jezus aan zijn Apostelen “De Geheimen” van het Koninkrijk leerde kennen en aan de omstanders leerde Hij in parabels en gelijkenissen”.

In 2005 ben ik naar India gegaan, om Deekshagever te worden. Deekshagevers zijn mensen die het vermogen hebben ontvangen om spirituele energie op hun medemensen over te dragen met als doel ze naar Eenheidsbewustzijn, ofwel naar Verlichting te leiden. In India wonen 2 Avatars die Amma en Bhagavan worden genoemd. Avatars zijn Goddelijke wezens die in een menselijke vorm op aarde zijn geïncarneerd, met de bedoeling de mensheid in bewustzijn te doen groeien, zodat eenieder zich bewust wordt van zijn Goddelijke herkomst. In 2005 waren mijn vrouw Janny en ik op vakantie in Overijssel en als we door de bossen wandelden, liep Bhagavan altijd aan mijn rechterkant en Amma links van mij. In mijn Katholieke tijd had ik het begrip “Roeping” geleerd, wat betekent dat je “Geroepen wordt” om priester te worden of kloosterling. Ik werd me nu bewust dat ik naar India werd geroepen om Deekshagever te worden. Ik ben in het totaal 12 maal in India geweest bij de “Oneness Beweging”, die nu de “Golden Age Movement” wordt genoemd, en ik heb daar een enorme spirituele groei doorgemaakt.

Begin februari 2019 ben ik naar Istanbul geweest naar een cursus van de Golden Age Movement, die vanuit India via Zoom werd gegeven. De cursus duurde 3 dagen en de eerste 2,5 dag werd veel kennis overgedragen. Op zondagmiddag hadden we eerst een bijeenkomst met Bhagavan en daarna met Amma.

Tijdens die bijeenkomst werden we geïnitieerd in
a) Het overdragen van “Het Allerhoogste Licht en de Allerhoogste Liefde”,
b) De Meditatie op het Allerhoogste Licht en de Allerhoogste Liefde”, een meditatie waarbij via de ogen Spirituele Energie wordt overgedragen en
c) Sri AmmaBhagavan’s Heilige Kamer waarin mensen heel diepe spirituele ervaringen kunnen krijgen.

In de nacht van zondag op maandag werd ik om 1.45 uur wakker en waren Amma en Bhagavan als Licht- en ruimtewezens in mij aanwezig. Mijn lichaam was inwendig verlicht door een prachtig Licht en er was een gevoel van grote Ruimte en Liefde in mijzelf. Deze ervaring heeft ongeveer 10 minuten geduurd. Ik voel mij heel bevoorrecht en dankbaar voor wat ik in mijn leven heb mogen ervaren en mijn taak in dit leven is: om mensen verder de weg te wijzen op het pad naar Verlichting.   

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2008 - 2023 Tattwa - Uitgeverij van Bizondere Boeken | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel